numery alarmowe

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Myśliborzu

Strona Główna / Komenda / Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Myśliborzu

Dowódca Jednostki-Ratowniczo-Gaśniczej:

kpt. inż. Piotr Szol

tel. 957472096 wew.:300

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej:

mł. kpt. inż. Łukasz Mazurkiewicz

tel. 95/760-90-90

Do zadań Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej należy w szczególności:

 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo - gaśniczych w czasie walkiz pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 • wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 • wykonywanie czynności ratowniczo – gaśniczych przy prowadzeniu działań w ramach pomocy wzajemnej poza własnym obszarem działania;
 • przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze działania;
 • współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych; poznawanie własnego terenu działania;
 • realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG;
 • prowadzenie własnego doskonalenia zawodowego;
 • planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby KSRG na obszarze powiatu;
 • realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG;
 • udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.
 • udział w aktualizacji:
  • stanu gotowości operacyjnej,
  • procedur ratowniczych,
  • dokumentacji operacyjnej.