numery alarmowe

samodzielne stanowisko pracy ds. organizacji i kadr

Strona Główna / Komenda Powiatowa / Wydziały / samodzielne stanowisko pracy ds. organizacji i kadr

Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacji i kadr
Kierownik komórki organizacyjnej:  asp. Agnieszka Wiszniewska

Nr tel. 0 95 747 20-96 wew. 100

 

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. organizacji i kadr należy w szczególności:

 

1. W zakresie organizacji:

 1. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
 2. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
 3. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
 4. prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;
 5. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 6. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
 7. organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki ratowniczo – gaśniczej;
 8. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;
 9. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;
 10. zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy.

 

2. W zakresie kadr:

 1. realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;
 2. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej w tym dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej;
 3. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;
 4. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 5. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;
 6. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;
 7. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 8. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 9. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.