numery alarmowe

samodzielne stanowisko pracy ds. organizacji i kadr

Strona Główna / Komenda Powiatowa / Wydziały / samodzielne stanowisko pracy ds. organizacji i kadr

Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacji i kadr
Kierownik komórki organizacyjnej:  asp. Agnieszka Wiszniewska

Nr tel. 0 95 747 20-96 wew. 100

 

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. organizacji i kadr należy w szczególności:

 

1. W zakresie spraw organizacji:

 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
 • opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji
 • i wytycznych komendanta powiatowego;
 • prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej
 • w komendzie powiatowej;
 • organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 • przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;
 • organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i JRG;
 • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg
 • i wniosków dla komendy powiatowej;
 • prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;
 • prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych
 • z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów.

2. W zakresie spraw kadrowych:

 • realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;
 • przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej w tym dowódcy JRG;
 • opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby
 • i pracy w komendzie powiatowe;
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 • ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;
 • prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków
 • i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków
 • i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.