numery alarmowe

Sekcja do spraw finansów

Strona Główna / Komenda Powiatowa / Wydziały / Sekcja do spraw finansów

Główna Księgowa: Marta Zagórska
Inspektor: Alicja Władyka

nr tel. 95 747-20-96 wew. 106, 108

 

Merytoryczny zakres działania komórki organizacyjnej

 1. sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
 2. prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
 3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
  1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,
  2. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,
  3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  4. zapewnieniu terminowego ściągania należności;
 4. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
 5. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 6. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;
 7. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.