numery alarmowe

Status prawny

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej powołaną na mocy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu jest jednostką administracji zespolonej powiatu myśliborskiego.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu jest jednostką podległą Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Podstawowymi aktami prawnymi wyznaczającymi zakres działania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej są:

  • ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1688 z późn. zm.).