numery alarmowe

JRG Myślibórz

Strona Główna / Jednostki podległe / JRG Myślibórz

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Myślibórz
74-300 Myślibórz ul. Lipowa 1B

Dowódca JRG -
 

Zastępca dowódcy JRG - kpt. inż. Piotr Szol
tel. 95 760-90-90, kom. służb. 534 259 600

 

Merytoryczny zakres działania JRG:

 

 1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo - gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 2. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
 3. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 4. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
 5. wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych PJRG Myślibórz z zakresu działań przeciwpowodziowych;
 6. przygotowanie własnych sił i środków do wypełnienia zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
 7. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 8. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
 9. realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG;
 10. prowadzenie doskonalenia zawodowego;
 11. udział w aktualizacji:
  1. stanu gotowości operacyjnej,
  2. procedur ratowniczych,
  3. dokumentacji operacyjnej,
 12. udział w przygotowywaniu analiz z działań ratowniczych.

 

OBSADA OSOBOWA                        SPRZĘT