numery alarmowe

Szkolenia realizowane przez KP PSP w Myśliborzu.

Strona Główna / Informacje / OSP / Szkolenia realizowane przez KP PSP w Myśliborzu.

Plan szkoleń OSP realizowanych w KP PSP w Myśliborzu w roku 2020

 

Rodzaj szkolenia Termin  Miejsce przeprowadzenia
kursu
Max. ilość słuchaczy
Szkolenie podstawowe strażaków - ratowników OSP

29 luty - 26 kwietnia 

JRG Myślibórz/ Borne Sulinowo
( komora dymowa)
40
Szkolenie dowódców OSP w trakcie planowania JRG Myślibórz 20
Szkolenie kierowców-konserwatorów OSP w trakcie planowania JRG Myślibórz 20

Wszystkie szkolenia odbywać się będą w formie weekendowej (soboty i niedziele)

Terminarz szkolenia podstawowego strażaków-ratowników OSP w 2020 r.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na szkolenie Dowódców OSP musi posiadać:

 • potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP według programu z 2015 roku lub spełnienie wymagań równorzędnych według "Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.
 • wiek 18 - 65 lat
 • minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych
 • skierowanie wg. wzoru określonego w " Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych " z 2015 r. (do pobrania poniżej),
 • zaświadczenie lekarskie orzekające zdolność do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych zgodnie zobowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie, ważne na czas szkolenia.
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ważne na czas szkolenia,
 • aktualne szkolenie z zakresu BHP

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych musi posiadać:

 • wiek 18 - 65 lat
 • skierowanie wg. wzoru określonego w " Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych " z 2015 r. 
 • zaświadczenie lekarskie orzekające zdolność do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych zgodnie zobowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie, ważne na czas szkolenia,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ważne na czas szkolenia,
 • aktualne szkolenie z zakresu BHP

Materiały do pobrania: 

 1. Program szkolenia podstawowego OSP
 2. Program szkolenia dowódców OSP
 3. Program szkolenia naczelników OSP
 4. Program szkolenia komendantów gminnych OSP
 5. Program szkolenia kierowców OSP
 6. Skierowanie na szkolenie Dowódców OSP 8-24.03.2019 r.
 7. Skierowanie na szkolenie podstawowe OSP 29.02.2020