numery alarmowe

Uwaga! Ważna informacja!

Strona Główna / Aktualnosci / Uwaga! Ważna informacja!

Szanowni Państwo, aby zminimalizować niebezpieczeństwo związane z  roprzestrzenianiem się nowego koronawirusa, od poniedziałku 16 marca 2020 wprowadzone zostają następujące zmiany dotyczące załatwiania spraw w KP PSP w Myśliborzu:

  • budynek KP PSP w Myśliborzu zostaje czasowo zamknięty dla interesantów,
  • na drzwiach wejściowych do budynku zostanie wywieszony wykaz telefonów do poszczególnych komórek organizacyjnych, z którymi należy się skontaktować celem załatwienia sprawy,
  • rekomenduje się załatwianie spraw za pośrednictwem operatorów pocztowych, elektronicznych skrzynek podawczych, poczty elektronicznej, faksu itp.,
  • w celu dostarczenia dokumentów kandydatów do służby w związku z prowadzonym naborem należy się kontaktować z sekretariatem KP PSP w Myśliborzu.

Poniżej znajdują się dane kontaktowe komendy oraz poszczegónych komórek organizacyjnych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu
ul. Lipowa 1B,  74-300 Myślibórz

tel/fax 95 747-20-96
e-mail: kp.mysliborz@szczecin.kwpsp.gov.pl

 

 

Centrala: tel. 95 747-20-96

Komórka organizacyjna

Osoba

Nr wewnętrzny

Kontrolno-rozpoznawcza

kpt. mgr inż. Mariusz Wolanicki

104

Operacyjno-szkoleniowa

asp. Tomasz Skórski
asp. Piotr Lewandowski

107

Sekretariat/kadry

asp. Agnieszka Wiszniewska

100

Finanse

gł. księgowa Marta Zagórska
inspektor Alicja Władyka

108
106

Kwatermistrzostwo

mł. asp. Adrian Wesołowski

105

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

kpt. inż. Piotr Szol

300

Posterunek w Dębnie

kpt. inż. Piotr Szol

tel. 95/760-90-90