numery alarmowe

Uroczyste ślubowanie strażaków

Strona Główna / Aktualnosci / Uroczyste ślubowanie strażaków

30 października 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Myśliborzu odbył się uroczysty apel z okazji ślubowania, które złożyli strażacy przyjęci do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej;

str. Ciemcioch Tomasz,
str. Czechowski Mariusz,
str. Piekar Łukasz
str. Szmigiel Kamil 

Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP mł. bryg Grzegorz Słota, a uroczystość prowadził Z- ca Komendanta Powiatowego PSP w Myśliborzu mł. bryg. Grzegorz Gonera
w obecności zmiany służbowej i pracowników komendy.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o PSP, każdy strażak  Państwowej Straży Pożarnej ma obowiązek złożenia ślubowania przed przystąpieniem do służby. Jest to bardzo uroczysty moment w życiu zawodowym, postrzegany jako coś podniosłego, stanowi symbol pełnego włączenia do cieszącej się społecznym uznaniem służby, wzmacnia świadomość własnej tożsamości zawodowej.

 Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej, strażak składa ślubowanie według następującej roty:

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,
świadom podejmowanych obowiązków strażaka,

uroczyście ślubuję
być ofiarnym i mężnym
w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia
nawet z narażeniem życia.
Wykonując powierzone mi zadania,

ślubuję
przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej
oraz wykonywać polecenia przełożonych.

Ślubuję
strzec tajemnicy państwowej i służbowej,
a także honoru, godności i dobrego imienia służby
oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.

 

Podczas podniosłej uroczystości Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Myśliborzu mł. bryg. Grzegorz Słota dokonał wręczenia  Decyzji
Nr 1228-16-13/2019 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia  11 października 2019r., asp. Tomaszowi Skórskiemu wyróżnionemu nagrodą pieniężną za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz duży wkład pracy
 w realizację zadań z zakresu przyznawania dotacji jednostkom OSP.

 

A.W.