numery alarmowe

Szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP

Strona Główna / Aktualnosci / Szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP

Informujemy, że 29 lutego 2020 r. KP PSP w Myśliborzu rozpoczyna realizację szkolenia podstawowego strażaków-ratowników OSP

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych musi posiadać:

  • wiek 18 - 65 lat
  • skierowanie wg. wzoru określonego w " Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych " z 2015 r. 
  • zaświadczenie lekarskie orzekające zdolność do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych zgodnie zobowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie, ważne na czas szkolenia,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ważne na czas szkolenia,
  • aktualne szkolenie z zakresu BHP

Przed przystąpieniem do egzaminu teoretycznego , słuchacz musi okazać wydruk z platformy e-learningowej: www.platforma.wint.pl potwierdzający zaliczenie na minimum 80% następujących zagdanień:

  • Szkolenie podstawowe cz.I
  • Szkolenie Podstawowe cz.II
  • Szkolenie BHP
  • Ratownictwo techniczne
  • Szkolenie przeciwpowodziowe, ratownictwo wodne dla OSP

Terminarz szkolenia podstawowego strażaków-ratowników OSP w 2020 r.

Skierowanie na szkolenie podstawowowe strażaków-ratowników OSP w 2020 r.

Skany skierowania należy przesyłać do 17 lutego 2020 r. na adres: lewandowski.piotr@straz.mysliborz.pl