numery alarmowe

Strażacy KP PSP w Myśliborzu w hołdzie powstańcom

Strona Główna / Aktualnosci / Strażacy KP PSP w Myśliborzu w hołdzie powstańcom

Punktualnie o godzinie 17:00, 1 sierpnia 2019 r., strażacy JRG w Myśliborzu oraz Posterunku w Dębnie stanęli do uroczystej zbiórki, podczas której rozległy się sygnały alarmowe pojazdów pożarniczych. W ten sposób upamiętnili 75 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Równo 75 lat temu, o godz. 17:00 rozpoczęło się zbrojne wystąpienie przeciwko wojskom niemieckim okupującym Warszawę. Zaplanowany na kilka dni ruch wyzwoleńczy zakończył się dopiero po 63 dniach. W rezultacie zginęło około 16 tys. polskich żołnieży i od 150 do 200 tys. cywilów zamieszkujących miasto. Stolica Polski została praktycznie zrównana z ziemią.