numery alarmowe

Promesa na wykonanie termomodernizacji obiektów KP PSP w Myśliborzu

Strona Główna / Aktualnosci / Promesa na wykonanie termomodernizacji obiektów KP PSP w Myśliborzu

Z radością informujemy, iż podczas narady rocznej podsumowującej działania zachodniopomorskich strażaków w roku 2019, która odbyła się w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu - mł. bryg. Grzegorz Słota odebrał z rąk Posła na Sejm RP Pana Leszka Dobrzyńskiego promesę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o wartości 390 000 zł na zapewnienie wkładu własnego realizacji zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu ze środków finansowych pochodzących z wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń.

Dla Komendy Powiatowej PSP w Myśliborzu jest to ogromne wsparcie, bez którego realizacja zamierzonych celów remontowych nie byłaby możliwa.

Poniżej znajdziecie Państwo zdjęcia z uroczystego przekazania promesy.