numery alarmowe

Pożegnanie funkcjonariuszy odchodzących na zaopatrzenie emerytalne

Strona Główna / Aktualnosci / Pożegnanie funkcjonariuszy odchodzących na zaopatrzenie emerytalne

25 lutego 2020 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, miała miejsce uroczysta zbiórka podczas której strażacy i pracownicy cywilni KP PSP w Myśliborzu pożegnali przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne Dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Myśliborzu – st. kpt. Krzysztofa Andrzejaka. Równocześnie w szeregi emerytów pożarnictwa wstąpili: asp. sztab. Łukasz Jaworski oraz asp. Andrzej Krecak, którzy zajmowali dotychczas stanowiska Zastępcy Dowódcy Zmiany.

                st. kpt.  Krzysztof Andrzejak wstąpił w szeregi Państwowej Straży Pożarnej w roku 1990 rozpoczynając naukę w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Jako jej absolwent
w roku 1992 rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej
w Myśliborzu podejmując obowiązki w sekcji operacyjno-szkoleniowej. W roku 1999 został mianowany na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, a w 2009 r. ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Krzysztof Andrzejak pełnił służbę na obecnym stanowisku niestrudzenie przez niemal 21 lat, podczas których, jak stwierdził Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu w swoim okolicznościowym przemówieniu, „wychował pokolenia strażaków”. Warto dodać, iż poza służbą w Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariusz zaangażowany jest w funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych pełniąc funkcję Sekretarza Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Myśliborzu oraz Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogródku Pomorskim.

                asp. sztab. Łukasz Jaworski wstąpił do służby w roku 2002 jako kadet Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, którą ukończył w roku 2004 podejmując służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Dębnie, zaś asp. Andrzej Krecak został przyjęty do służby w roku 1998 w trakcie której zdobył tytuł technika pożarnictwa w SA PSP
w Poznaniu. Obaj funkcjonariusze od początku związani byli z podziałem bojowym zdobywając kolejne szczeble kariery aż do objęcia obowiązków Zastępcy Dowódcy Zmiany.

                Podczas uroczystego pożegnania, padło ze strony Komendanta Powiatowego PSP
w Myśliborzu – mł. bryg. Grzegorza Słoty wiele ciepłych słów oraz życzeń, które zostały przyjęte emocjonalnie nie tylko przez odchodzących funkcjonariuszy, ale również przez zgromadzonych strażaków. Odchodzący funkcjonariusze zostali obdarowani również okolicznościowymi pamiątkami.

                W imieniu kierownictwa oraz pracowników KP PSP w Myśliborzu, życzymy strażakom, którzy przeszli na zaopatrzenie emerytalne wszelkiej pomyślności na nowej drodze prywatnego życia.