numery alarmowe

Narada roczna KP PSP w Myśliborzu.

Strona Główna / Aktualnosci / Narada roczna KP PSP w Myśliborzu.

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu, podczas narady, która odbyła się 21 marca 2019 r. w siedzibie Posterunku w Dębnie, podsumowała miniony rok. 
W naradzie, na zaproszenie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
- mł. bryg. Grzegorza Słoty uczestniczyli między innymi: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Leszek Dobrzyński, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki - st. bryg. Jacek Staśkiewicz wraz z Zastępcą bryg. Markiem Popławskim, V-ce Starosta Myśliborski – Danuta Patkowska, Kapelan Powiatowy Strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych – Ks. Kanonik Jerzy Tobiasz, Ks. Wikariusz Marcin Młodawski, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
w Myśliborzu – podinsp. Bogdan Marciniak, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP dh Tadeusz Nowak, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myśliborzu
– Marzena Smolarek, Burmistrz Dębna – Grzegorz Kulbicki, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dębnie – Marcin Krzysiak, Burmistrz Myśliborza – Piotr Sobolewski, Burmistrz Barlinka
– Dariusz Zieliński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku – Mariusz Maciejewski, Wójt Gminy Boleszkowice – Jan Krzywicki, Przewodniczący Rady Gminy Boleszkowice – Ryszard Stoparek, Wójt Gminy Nowogródek Pomorski – Krzysztof Mrzygłód, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogródku Pomorskim – Wodzisław Piotr Grzeca, Komendant Powiatowy PSP w Łobzie – mł. bryg. Jarosław Tomczyk, Nadleśniczy Nadleśnictwa Myślibórz – Ewelina Rybarska, Nadleśniczy Nadleśnictwa Dębno – Cezary Augustyniak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Barlinek
– Sławomir Gibert, Komendant Miejsko-Gminny OSP dh  Edward Skoczylas, Komendant Miejsko Gminny OSP – dh Rafał Wójcik, Dyrektor Myśliborskiego Ośrodka Kultury – Dorota Wolanin, Dyrektor Muzeum Pojezierza Myśliborskiego – Magdalena Szymczyk oraz Funkcjonariusze i Pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Myśliborzu. 
   Podczas prezentacji Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu zwrócił uwagę na ubiegłoroczne sukcesy związane między innymi z wykonanymi remontami budynków Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Myśliborzu oraz Posterunku w Dębnie. 
Rok 2018 był również czasem wytężonej pracy dla strażaków powiatu myśliborskiego. Odnotowano 1210 zdarzeń, wśród których nie sposób nie wspomnieć o udziale w działaniach prowadzonych podczas pożarów lasów w Szwecji w ramach dysponowania modułu GFFFV. Komendant nakreślił również plan działania i zadania do wykonania w bieżącym roku. 
Uroczystość była okazją do oficjalnego zaprezentowania ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5,3/32/4 MAN, którego zakup współfinansowała Gmina Dębno, oraz pozyskanego w ramach przekazania z Komendy Powiatowej PSP w Szczecinku podnośnika SH 30 Volvo. Nie zabrakło wyrazów szacunku i uznania dla pracy strażaków oraz życzeń sukcesów w realizacji wszystkich celów w bieżącym roku.

 

 

Tekst i zdjęcia: mł. asp. Tomasz Skórski