numery alarmowe

Dofinansowanie na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP

Strona Główna / Aktualnosci / Dofinansowanie na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP

  Trzy jednostki OSP z powiatu myśliborskiego otrzymają dotację na zakup nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczych w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych, który jest realizowany w ramach porozumienia Ministerstw Środowiska oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ochotnicze Straże Pożarne z Rowu, Sarbinowa
i Rychnowa otrzymają odpowiednio 305 000, 240 000  i 102 550 zł. Wspomniane środki pochodzić będą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodraki Wodnej oraz  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodraki Wodnej w Szczecinie. Podpisanie umów oraz przekazanie dotacji z rąk Wojewody Zachodniopomorskiego - Pana Tomasz Hinca, odbyło się w środę 9 października 2019 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP
w Szczecinie. Jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Myśliborzu - dh Tadeusz Nowak, otrzymał oficjalnie promesę na dofinansowanie 24 jednostek OSP z powiatu myśliborskiego w łącznej kwocie 130 tyś. zł. Wraz z Prezesami Ochotniczych Straży Pożarnych w uroczystościach wziął udział Komendant Powiatowy PSP
w Myśliborzu - mł. bryg. Grzegorz Słota.